Budbolaget AB

Terminal/Lager

Vi hanterar gods enligt kundens önskemål. Vi erbjuder även kompletta tulltjänster innefattande bl.a.  import-och exportklarering.

Godsterminal och lagerhantering

På vår terminal lossar vi containers åt våra kunder och hanterar godset enligt kundens önskemål. Vi erbjuder även lagring av gods kortare perioder, sk mellanlagring eller längre lagringstid enligt önskemål. Flera kunder har outsourcat sin lagring och hantering till oss, där vi sköter inleveranser, orderplock samt bokning av frakter. Vi hanterar även exportgods och lastar containers som skickas över hela världen.

Tullager

Vår terminal på Getängsvägen 40 är en tullfri zon och för att våra kunder ska kunna få en enkel tullhantering erbjuder vi en komplett tulltjänst innefattande import- och exportklarering, tullager, transitering samt tullagerlösningar. Vi har direktuppkoppling till Tullverket via TDS & NCTS, vilket innebär att vi som ombud ger våra kunder en snabb och effektiv behandling av tullärenden.

Budbolaget AB

Hitta till oss