Budbolaget nu en del av Autofreight

Sedan en tid tillbaka är Budbolaget en del av projektet Autofreight. Detta är ett samarbete mellanBorås Stad, Volvo Lastvagnar, Chalmers och flera företag belägna på Viared. Genom projektet harBudbolaget fått tillstånd att köra extra långt ekipage på 32 meter mellan Göteborgs Hamn ochViared. När två 40 fots containers dras med samma bil minskar vi antalet […]