Historik

 

Budbolaget grundades av bröderna Arne och Åke Jogeland 1944. Det första kontoret låg på Stengärdsgatan 30 och fordonsparken utgjordes av trehjuliga transportcyklar.

 

 

Utvecklingen på fordonssidan gick sedan via häst och vagn och flakmotorcyklar till paketbilar som den trehjuliga Goliath och den fyrhjuliga Tempo. Övergången till ”riktiga” lastbilar skedde via halvstora lastbilar och en tid var Borgward ett vanligt inslag i Budbolagets vagnpark.

 

 

1954 firade bolaget 10-årsjubileum och 1956 flyttade man till nya lokaler under Centralbron i närheten av Centralstationen. Företaget utvecklades alltmer mot ett renodlat åkeri och transporter av styckegods till och från järnvägen blev den dominerande verksamheten.

 

Uppköp av några åkeriföretag på 1960-talet medförde att det återigen blev aktuellt att se sig om efter större utrymmen och 1971 flyttade företaget till en före detta magasinsbyggnad på Kilsundsgatan 5, som efter ombyggnad kom att inrymma både kontor och verkstad.

 

 

I början av 1990-talet skedde generationsskiftet till Jörgen, Kent och Inge Jogeland. Några år in på 1990-talet skedde sedan flytten upp till godsterminalen EG-terminalen på Viared. Sommaren 1994 köpte Budbolaget upp Svex Transporter.

2007 flyttades hela verksamheten från Viared till Ryda, där företaget nu huserar i modernt renoverade kontorslokaler med intilliggande godsterminal.

2008 bildades bolaget Budbolaget Logistics i Borås AB och terminal- och lagerverksamheten som tidigare bedrevs i Svex Transporter flyttades över till det nya bolaget.

Sedan 2009 är Jetpak Borås en del av vår verksamhet.

 

 

Klicka här för att läsa

 

jubileumshäfte från

Budbolagets 50-årsjubileum!